Logo for Accelerace

Partner, Jesper Knudsen

"Plenum har gentagne gange virket som en inspirator og facilitator for en række af vore start-ups, primært indenfor eksekvering af aggressive salgsstrategier med godt og solidt afkast som resultat."

Logo for Politiken

Direktør, Roy Bruhn-Pedersen

"Med stor indsigt i abonnementsdrevne forretningsmodeller og udgivervirksomhed har Plenum bidraget i den digitale omstilling og udvikling af Politiken. Herunder været sparringspartner omkring indtægtsstrømme og forandringsprocesser."

Logo for Klestrup Partners

CEO, Partner, Jeppe Klestrup Andersen

"Plenum har i samarbejde med ledelsen udarbejdet virksomhedens 3-årige strategiplaner og støtter op om eksekveringen heraf på løbende basis - med konkrete og synlige resultater allerede i første fase af implementeringen."

Logo for MapsPeople

CEO, Partner, Michael Gram

”Med afsæt i bestyrelsen har Plenum medvirket til udformningen af virksomhedens strategiske satsning på Indoor Mapping, og er løbende i direkte kontakt med salgsledelsen omkring eksekveringen af specifikke indsatser."

Logo for Graduateland

CEO, Founder og Partner, Jens Reimer

”Plenum har gennem et to-årigt forløb i bestyrelsen (formandsskab) været en særdeles aktiv sparringspartner i relation til fastlæggelsen af virksomhedens mål og retning, samt været kraftigt medvirkende til at den nødvendige finansiering blev tilvejebragt."

Logo for GI-NetWorks

Adm. direktør, Ejer Tonni Eriksen

”Plenum har været den strategiske igangsætter af virksomhedens mål og planer, og virker i dag som en af de drivende kræfter i bestyrelsen udi at få gennemført strategien og opfyldt de aggressive vækstmål”.

Plenum

Om Plenum

Plenum Invest & Consulting er en mindre, selvstændig rådgivnings- og investeringsvirksomhed, primært drevet af Christian Samsø. Men afhængig af opgavernes karakter, inddrages øvrige kompetente personer og/eller investorer.

Opgaverne centreres om eksekvering af vækst- og salgsindsatser, digital forretningsudvikling og transformation, exit-strategier og go-to-market planer, udarbejdelse af budgetter incl. relevante KPI’er, kapitalrejsning, samt traditionelle opgaver indenfor bestyrelsesarbejde og advisory boards.

Typiske kunder er cloud-baserede softwarevirksomheder som Ecofleet (fleet management og tracking) og MapsPeople (indoor mapping), samt øvrige virksomheder inden for IT/web som Klestrup partners (hosting og IT-outsourcing) og GI-NetWorks (etablering af datacentre). Alle i øvrigt med stærkt fokus på/ønske om abonnementsdrevne forretningsmodeller.

Forretningsfilosofien er simpel: "We believe in great people and great results".


Billede af Christian Samsø

Om Christian Samsø

25 år på topledelsesniveau i forlags-, media- og softwarebranchen (web, mobil, SaaS) med fokus på abonnementsbaserede forretningsmodeller og aggressiv vækst - både online og offline. De seneste 14 år med ansættelse i forskellige selskaber inden for IT- og web-branchen, både start-ups og mere modne selskaber, koncentreret om vækst, digital transformation, forretningsudvikling, exit-strategier, salgseffektivitet og profitabilitet.

Bestyrelsesposter

 • GI-NetWorks (formand)
 • MapsPeople (menigt medlem)
 • Eurekos (formand)
 • Nordic Power Converters (formand)
 • Onmondo (menigt medlem)

Nøglekompetencer er:

 • Digital transformation
 • SaaS og andre digitale forretningsmodeller
 • Abonnementskoncepter og -modeller
 • Salgsledelse og -effektivitet
 • Strategi og implementering
 • Forretningsudvikling generelt
 • Turn-around og restrukturering
 • M&A og funding
 • Bestyrelsesarbejde

http://linkedin.com/in/christiansamsoe

Inspiration

Kontakt

PLENUM INVEST & CONSULTING

Mange tak fordi du besøgte Plenum Invest & Consulting.

En rådgivningsvirksomhed, som hjælper og inspirerer direktører, ejere og bestyrelser, til at træffe de rigtige beslutninger med henblik på at vækste og/eller exit'te deres virksomheder.